08/23/2011 - 16:09
3 comment
08/22/2011 - 13:51
08/19/2011 - 14:41

 Հարությունյան Նելլի, Դարբինյան Միլենա, Գրիգորյան Մոնիկա, Թաթոսյան Ժաննա

08/04/2011 - 14:26
07/29/2011 - 21:32

Հիմնական դպրոց

2-րդ դասարան

Դասվար` Անահիտ Աղասյան

 

07/29/2011 - 15:41

Ադամյան Վանիկ, 1-ին դասարան
Հարությունյան Հարություն, 2-րդ դասարան
Հովհաննիսյան Լիլիթ, 3-րդ դասարան
Գրիգորյան Մոնիկա, 6-րդ դասարան

04/11/2012 - 18:15

Առաջադրանք 1-2 դասարանցիների համար

Ադամյան Վանիկ

արդեն 2-րդ դասարան

07/26/2011 - 23:47

Հարություն Հարությունյան, 2-րդ դասարան

Դասվար` Անահիտ Աղասյան

 

07/25/2011 - 15:54

Բույսերի տեսքը հաճախ խաբուսիկ է լինում

04/11/2012 - 18:17

Առաջադրանք 1-2 դասարանցիների համար
Ադամյան Վանիկ
արդեն 2-րդ դասարան

Pages

Subscribe to Front page feed