Կոմիտա բանաստեծղ

Կարդացեք Կոմիտասի  «Աշուն օր» բանաստեղծությունը և բացատրեք այն ձեր բառերով:

Կարծիք

Սև ամպերը շորորալով իջան սարերի վրա և առավոտ օդը սառեց: Երկինքը այնքան գոռաց, որ շնչակտուր եղավ և սառնամանիք արեց, իսկ մարդիկ լացեցին, երկինքը ճաքեց և մարդիկ դողացին: Բողբոջի պես արևը դողալով ելավ լեռան լանջը արևի շողքից վառվեց և լեռը ցավ ապրեց: Անձրևը մարմանդ եկավ տերևին շաղ տալով, երկիրը սառեց և թռչունները գնացին: Հուզված առուն սողուն սողուն փախավ և ձորում եղավ, քամին վերկացավ և ամեն ինչ խառնեց: Մոխիրի պես ամպերը ժիր եկան և սարի վրա ցրվեցին, աշունը հալեց և այդ օրը կյանքիս սևավոր օրն էր:
Սև ամպերները ներքև իջան սարի գլխին հավաքվեցին և եկավ առավոտ ու սառեց օդ:Ամպը գոռաց հեվաց հեվաց և լաց եղավ հեռվում ամպը ճաքեց և աշխարհը դողաց:Արևը բողբոջի նման շող կապեց,արևը ելավ ամպը կարմրեց հետոել ամպը քող կապեց:Լեռան լանջը վառեց ու լեռանը ցավ պատճառեց:Եղավ անձրև կաթիլ կաթիլ հոգնած տերևներին գցելով երկիրը քնեց և թռչունները թռան:Հուզված առուն փախավ իսկ ձորումել մշուշը եղավ ու քամին եկավ փոթորիկ արեց:Գունատված ամպերները նսեցին սարի գլխին և աշնան այս օրը վերջացավ:
Սևուկ ամպերը նեքև իջան և հավաքվեցին սարի վրա, բացվեց առավոտը և սառեց օդը: Երկիրն այնքան բղավեց, մինչև շունչը կտրվեց: Անձրև եկավ և կայծակ եղավ: Նոր բացված արևը կարմիր ամպից շող կապեց և իջավ լեռան գագաթին, կարծես լեռը վառվեր: Անձրև եկավ դանդաղ և ծառի տերևները դանդաղ թափվեցին, երկիրը քնեց և թռչունները թռան: Առուն փախավ սողունի պես և ձորում մշուշ հավաքվեց: Քամին բարձրացավ վերև և սկսեց շարժվել:Սև ամպերը սարի վրա ցրվեցին: Ավարտվեց աշունը:
Սևուկ ամպերը իչան և կանգնեցին սարի գագաթին: Առավոտ եկավ և սկսեց սառել: Ամպը գոռաց երկինք դողաց,ամպը լացեց երկրի վրա,եկան հեռու սև ամպերը և երկիր մռսեց: Արև բողբոջի նման վեր կացավ դողաց-սողաց ամպերը արևի ետևից գնացին և արև վառեց լեռան լանջ լեռան լանջը ցավ զգաց լեռանցավատանջ: Անձրև կաթիլ կաթիլ տանելով,հոգնած տերև քշելով քամին տանում է,երկիրը քնեց և թռչունները թռան երկիր:Հուզված առուն փախավ,սողուն-սողուն,ձորում առուն մշուշ տվեց,քամին արդնացավ,արավ տարուբեր: Ամպերը ժիր եկան և երկրի վրա մոխիր թափեցին,սարի վրա ցրիվ եկան,աշունը պրծավ կյանքս սևվավորվեց:
սՍևուկ ամպերը իջան սարի վրա որորվելով։ Սարը ծածկեցին բցվեց առավետ ու օդը սառեց։ Գոռաց երկինքը քամի արեց լացելով։ Պապիկ երկիրը լացելով լացեց հեռու ամպ և կայխակ արեց ։ և արևը բացվել դողալով սողալով։Արևը ամպի վրա լույս գցեց և լեռան վրա ցավից տանջվում էր։ Անձրը դանդաղ գալով կաթիլ կթիլ։ Հոգնախ տերև փաղ տալով երկիրը քնոց և թրջունըրը թռան։ Հուզված առուն գնալով սողալով քամին բարձրացավ քամին քաշքշեց։ Սև ամպեր շատ եկան Դժգույն սարի վրա եկան։ Գնաց աշուն օր կյանքիս վատ օրը։
Սևուկ ամպերը ներքև իջավ կամաց կամաց սարի վրա հավաքվեցին։ Ելավ առավոտ և սառեց օդ։ Երկինքը գոռաց և սկսեց ուժեղ քամի շնչակտուր շնչակտուր, և սկսեց անձրև գալ։ Հեռվում կայծակ արեց երկիրը դղռդաց։ Ինչպես բողբոջն է դողալով սողալով բացվում այնպես էլ արևը, և արևից ամպեր դուրս եկավ, արև ընկավ սարի վրա և ցավացրեց սարին։Անձրև եկավ կամաց կամաց և տերևները սկսեցին ընկնել, երկիր քնեց և թռչյունները թռան տաք երկրներ։ Հուզված առուն հոսեց կամաց կամաց, ձորում մշուշ առաջացավ քամին եկավ և մշուշը ոչնչացրեց։ Սև ամպեր սկսեց գոյատևել, և սարի վրա ցրվեց, և աշունը վերջացավ։
Սևուկ ամպեր վար եկան-սև ամպերը եկան Օրան, օրան,-օրորվելով Սարի վրա շար եկան-սարի վրա շարվեցին Ծագեց առավոտ-եղավ առավոտ Պաղեց, սառավ օդ-սառեց օդը Գոռաց երկինք, բուք արավ-կայծակ եղավ և ուժեղ քամի Հևաց, հևաց-արագ-արագ շունչ քաշեց Ծերուկ երկիր սուգ արավ-անձրև եկավ Ճաքեց հեռուն ամպ-ամպը գոռաց Երկիր դողաց-բա՛մբ-ամպը գոռաց և երկիրը դղրդաց Բողբոջ արև շող կապեց,-արևի շողերը երևացին Դողաց, սողաց,-դողաց սողաց Արյուն-ամպից քող կապեց-արևի շողքերը ընկան ամպի վրա և ամպը կարմրեց Վառեց լեռան լանջ,-վառվեց լեռան լանջը Լեռան ցավատանջ-լեռը տանջվում էր Տեղաց անձրև մաղ տալով- կաթիլ-կաթիլ անձրև եկավ Մարմանդ-մարմանդ- դանդաղ-դանդաղ Հոգնած տերև շաղ տալով- տերևներին օրորելով Երկիր քուն դրավ-երկիրը սառեց Եվ թռչուն թռավ-թռչունները գնացին տաք երկրներ Հուզված առուն փախ տվավ-առուն սառեց Սողուն-սողուն-սողալով Ձորում մշուշ կախ տվավ-ձորում մշուշ աճեց Քամին ելավ վեր-քամին ուժեղացավ Արավ տարուբեր-ամեն ինչ այսկողմ այնկողմ եղավ Մոխիր ամպեր ժիր եկան-ամպերը սևացավ Դալուկ-դալուկ-գունատ-գունատ Սարի վրա ցիր եկան-սարի վրան ցրվեցին Հալեց աշուն օր-աշունը գնաց Կյանքիս սևավոր-և աշունը գնաց
Սև ամպերը կամաց-կամաց մոտեցան, սարի վրա շարվեցին: Բացվեց առավոտը, սառեց օդը: ամպերը գոռացին, երկինքը մթնեց: ամպրոպ եղավ և անձրև եկավ: Արևը ամպի տակից շողաց ու լեռան լանջը կարմրեց ու սկսեց տանջվել: Անձրև մաղելով եկավ կամաց-կամաց, և տերևները սկսեցին շաղ տալ: Երկիրը քուն մտավ, իսկ թռչունները թռան տաք երկրներ: Առուները վարարեցին ու ձորը մառախուղով պատվեց: Քամի բարձրացավ, ու ամեն ինչ տարավ բերեց: Սև ամպերը սարի վրա ցրվեցին: վերջացավ աշնան սև օրը:
Սևուկ ամպերը վար եկան -սև ամպերը մոտ եկան օրան,օրան-օրօրվելով սարի վրա շար եկան-սարի վրա շարվեցին ծագեց առավոտ-լույսը բացվեց պաղեց սառավ օդ-ցռտեց Գոռաց երկինք, բուք արավ-գոռաց երկնքը քամի սկսեց Հևաց, հևաց.-արագ,արագ Ծերուկ երկիր սուգ արավ։-սուգ անել սգալ Ճաքեց հեռուն ամպ-(փոխաբերական) Սաստիկ զայրացավ ամպը Երկիր դողաց-բա՛մբ։-երկրին ձայն մոտացավ Բողբոջ արև շող կապեց,-արևը մոտեցավ Դողաց, սողաց,-Դողաց, սողաց Արյուն-ամպից քող կապեց։-Ամպի՝ խավարի քող Վառեց լեռան լանջ,-վառվեց լեռան լանջ Լեռան ցավատանջ։-տանջվում էր Տեղաց անձրև մաղ տալով,-կաթիլ առ կաթիլ անձրև եկավ Մարմանդ-մարմանդ,-դանդաղ Հոգնած տերև շաղ տալով։-տերևներին պտտվելով Երկիր քուն դրավ,-երկիրը քնեց Եվ թռչուն թռավ։-թռչունները թռչեցին Հուզված առուն փախ տվավ-նեղված առուն ը փախավ Սողուն-սողուն,-սող-սողալով Ձորում մշուշ կախ տվավ։-ձորում մշուշ սկսեց Քամին ելավ վեր,-ամենինչ տարավ Արավ տարուբեր։-ամեն մի բան տարավ աջ ու ձախ Մոխիր ամպեր ժիր եկան-ամպերը սև գույն դարձան Դալուկ-դալուկ,-գունատ-գունատ, Սարի վրա ցիր եկան։-սարի վրան ցրվեցին Հալեց աշուն օր-աշունը վերջացավ Կյանքիս սևավոր։-ու արդեն պրծավ

Կարծիք ավելացնել

CAPTCHA
Կարծիքը հրապարակելու համար մուտքագրեք գումարը
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.