Համո Սահյան. Մշուշների շղարշի տակ

Կարդացեք Համո Սահյան «Մշուշների շղարշի տակ» բանաստեղծությունը և պատասխանեք հարցերին

  • Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը.
  1. Մշուշների շղարշի տակ…
  2. Ամպը լեզուն կուլ է տվել…
  3. Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել…
  • Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:
  • Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
  • Կարդալիս՝
  • ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում,
  • բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում:

 

Կարծիք

1.Մառախուղի մեջ: 2.Մառախուղի մեջ ամպը չի երևում: 3.Երբ մառախուղ է լինում արևը նույնպես չի երևում դրա համար էլ ցերեկը ցրտից կծկվում է: 4.Մշուշների շղարշի տակ. Աշնան խաշամն է խշխշում, Քամու ձեռքերն անհամարձակ, Ամպի փեշերն են քաշքշում: 5.Մշուշ-մառախուղ: խաշամ-երբ դեղին տերևները ծառերից թափվում են: 6.Ա.Ես տեսնում եմ աշնան բոլոր գույները դեղին,կարմիր,կանաչ,կապույտ: Բ.Ես լսում եմ ուժեղ քամու ձայն:
Մշուշների շղարշի տակ… Մարախուղի տա: Ամպը լեզուն կուլ է տվել… Եղանակը վատացել է: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել… Ցուրտ , ոչ հաճելի եղանակ: Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Մշուշ-Մառախուղ, մեգ շաղարշ-ոչ պարզ որոտալ-ամպերի գոռոցը Կարդալիս՝ ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում, Ես տեսնում եմ նարնջագույնը , կապույտը և կարմիրը: բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում: Ես բանաստեղծության մեջ լսում եմ , գոռոց , ճչոց և քաշքշոց
1. 1.Ես <<Մշուշների շղարշի տակ…>> նախադասությունից հասկանում եմ, որ մշուշների ստվերի տակ․․․ 2․Ես <<Ամպը լեզուն կուլ է տվել…>> նխադասությունից հասկանում եմ, որ ամպը ել չի գոռգոռում։ 3․Ես <<Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել…>> նախադասությունից հասկանում եմ, որ այն ժամանակն է, երբ, որ արևը ամպերի վերևը 2․Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել… 3․Շղարշ թափանցիկ, նուրբ գործվածք, նուրբ ծածկույթ, նուրբ զնգված օդի մեջ։ 4․Կարդալիս՝ ա) Կարդալիս ես տեսնում եմ կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, մի խոսքով աշնանային գույներ։ բ) Կարդալիս ես լսում եմ չվող թռչունների ձայներ։
1. Ես Հասկանում եմ << Մշուշների դարշի տակ>> նախադասությունը երբ ինչ, որ բան մարախուղի մեջ է: 2. Այս նախադասությունը նշանակում է երբ, որ հեռվից մարախուղ է գալիս և ծածկում ամպը: 3. Մարախուղը գալիս է արևի շողը պակում դրանից էլ ցերեկը կծկվում է:
• Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը. 1. Մառախուղի մեջ ոչինչ չի երևում: 2. Երկինքը ձայն չի հանում: 3. Այնքան ցուրտ ու մռայլ է, որ ցերեկը մրսում է: • Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ամպը լեզուն կուլ է տվել, Հնար չունի որոտալու: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել, Չէ, երևի ձյուն է գալու: • Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Մշուշ - մառախուղ , շղարշ - թափանցիկ նուրբ գործվածք, խաշամ - ծառերից թափված աշնան տերև , փեշ – գոգ: • Կարդալիս՝ ա) Դեղին, նարնջագույն, մոխրագույն բ) խշխշոց, քամու ձայն, անձրևի ձայն:
Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը. 1.Մշուշների շղարշի տակ…Մառախուղի նուրբ ծածկույթի տակ: 2.Ամպը լեզուն կուլ է տվել…Ամպը չի գոռում, որոտում: 3.Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել…Հասկանում եմ շատ ցուրտ: Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ամպը լեզուն կուլ է տվել, Հնար չունի որոտալու: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել, Չէ, երևի ձյուն է գալու: Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Մշուշ-մառախուղ շղարշ-նուրբ ծածկույթ խաշամ-աշնան բազմագույն չորացած տերևների կույտ: որոտալ-գոռալ Կարդալիս՝ ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում: Աշնան գույները-ոսկեգույն, կարմրադեղին, դեղնականաչ, ծիրանագույն բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում: Տերևների խշխշոցի և թույլ քամու ձայն:
Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը. Մշուշների շղարշի տակ… Ես հասկանում եմ,որ դա նշանակում է վաղ առավոտյան անտառում խոտերի վրա շղարշ է կապում: Ամպը լեզուն կուլ է տվել… ես հասկանում եմ, որ դա նշանակում է, որ անձրև չի գալու: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել… սա նշանակաում է,որ,եթե ցերեկը կցկվել է ուրեմն ձյուն է գալու: Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել, Չէ, երևի ձյուն է գալու: Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Կարդալիս՝ ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում, ես գարդալիս տեսնում եմ դեղին կարմիր,կապույտ,սպիտակ: բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում: խշխշոց:
1.Մառախուղի մեջ։2.Երկինքը մռայլ է , ամպերից ձայն չի լսվում։3.Ցուրտ, մռայլ ցերեկ։4. Մշուշների շղարշի տակ Աշնան խաշամն է խշխշում, Քամու ձեռքերն անհամարձակ, Ամպի փեշերն են քաշքշում: 5.Մշուշ-մառախուղ,մեգ,շղարշ-թափանցիկ նուրբ գործվածք,նուրբ զանգված օդի մեջ,խաշամ- ծառից թափվող աշնան տերևներ։6.ա)Դեղին,կարմիր,նարնջագույն,բ)քամու,անձրևի ձայն,տերևների խշխշոց։
Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը. Մշուշների շղարշի տակ-երկինքը մառախլապատ է: Ամպը լեզուն կուլ է տվել- ամպը չի կարողանում գոռալ: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել- ցերեկը կարճացել է: Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ամպը լեզուն կուլ է տվել, Հնար չունի որոտալու: Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Խաշամ-ծառերից թափված աշնան տերև Շղարշ- Թափանցիկ ցանցկեն նուրբ գործվածք, քող: Կարդալիս՝ ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում, մուք կապուտ,դեղին,մոխրագույն: բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում: խշոց,սվսվոց:
1.Մշուշների շղարշի տակ- ծածկված մառախուղով Ամպը լեզուն կուլ է տվել- ամպրոպի ձայնը չի լսվում Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել -ցերեկը այնքան ցուռտ է որ ցերեկը ամենինչ սառած է 2.Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ամպը լեզուն կուլ է տվել, Հնար չունի որոտալու: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել, Չէ, երևի ձյուն է գալու: 3.Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: որոտալու-ամպրոպի ձայն շղարշի- վարագույրի 4.Կարդալիս՝ ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում, աշնանային տերևների երանգներն ու ամպերի գորշ գույները բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում: Լսում եմ ամպի մռնչյուն, քամու վզզոց:
1.Մշուշների շղարշի տակ-մառախուղը ամեն տեղ ծածկել է: Ամպը լեզուն կուլ է տվել-ամպը չի կարող գոռալ: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել-ցերեկը քիչ է լինելու գիշերը շատ: 2.Ամպը լեզուն կուլ է տվել, Հնար չունի որոտալու: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել, Չէ, երևի ձյուն է գալու: 3.Մշուշ-մառախուղ Շղարշ-թափանցիկ նուրբ գործվածք 4. դեղին, նարնջագույն, շագանակագույն, կարմիր, ոսկեգույն: 5.Խշխշոցի ձայներ:
1.Մշուշների շղարշի տակ…Մառախուղի տակ.2.Ամպը լեզուն կուլ է տվել…Ամպերը ջղայնացան. 3.Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել…ցուրտ եղանակը գալիս է.Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:Ամպը լեզուն կուլ է տվել,Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,Քամու ձեռքերն անհամարձակ.Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր.Շղարշ-Նուրբ փափուկ մի բան.Փեշ-շորի ծայրի մասեր.Կարդալիս՝ ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում.Ես կարդալիս տեսնում եմ կանձ, կարմիր, և կապույտ,բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում:Ես Կարդալիս լսում եմ թռչյուների և սև ամպերի ձայները:
1.Մառախուղի, մթության տակ: 2. Ամպը ձայն չի հանում` չի որոտում: 3. Նույնիսկ ցերեկն է ցուռտ: - Քամու ձեռքերն անհամարձակ, ամպի փեշերն են քաշքշում: - խաշամ` ծառերից թափված աշնան տերևներ: - Գույներ` դեղին, կանաչ, սպիտակ, կարմիր, նարնջագույն, ձայներ` քամու խշոց:
1. Մշուշների շղարշի տակ-մառախուղ է 2. Ամպը լեզուն կուլ է տվել-ամպը էլ չի գոռում 3. Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել-ցուրտ օր է 4. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Մշուշների շղարշի տակ:Երևի ձյուն է գալու: 5. Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:կ Շղարշ-թափանցիկ կտոր խաշամ-թափված տերևների կույտ փեշեր-զգեստի ներքևի հատվածը որոտալ-ուժեղ ձայն հանել 6. ա) Բանաստեղծության մեջ կան այս գույները՝ սպիտակ,կապույտ,կարմիր,նարնջագույն: 7. բ) Ես բանաստեղծության մեջ լսում եմ քամու ձայնը:
1. Մշուշների շղարշի տակ-Մառխուղի ծածկի տակ: 2. Ամպը լեզուն կուլ է տվել-Ամպը չի կարողանում ոչ մի բան անի, չի կարողանում ձեն հանի: 3. Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել-Ցերեկնել է ցուրտ: Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ամպը լեզուն կուլ է տվել, հնար չունի որոտալու: Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: մշուշ-մառախուղ: շղաշ-Փոշու՝ ծխի՝ ամպի ևն նուրբ զանգված օդի մեջ: խաշամն-հազալ: որոտալ-Սպառնալից ու շատ բարձր ձայնով գոռալ՝ գոչել, թնդալ, գոռգոռալ: Կարդալիս՝ ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում-սպիտակ, դեղին, մոխրագույն: բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում-ամպերը կպնում են իրար և ձենա գալիս, կայծակի ձեն է գալիս, Աշնան խաշամն է լսվում և քամու ձեն է գալիս:
Մշուշների շղարշի տակ… - ամպամած օր Ամպը լեզուն կուլ է տվել… - ամպրոպները դադարել են Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել… - օրը կարճացել է Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել, Չէ, երևի ձյուն է գալու: Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: շխարշ - թափանցիկ նուրբ գործվածք փեշ - ծայր, տուտ խաշամ - չորացած տերևների կույտ Կարդալիս՝ ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում, - գեղեցիկ աշուն` իր բոլոր գույներով(դեղին, կարմիր, կանաչ, դարչնագույն) բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում - մեղմ քամու ձայն, տերևների խշխշոց:
1.Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը Մշուշների շղարշի տակ…Մարախուղի տակ:Ամպը լեզուն կուլ է տվել…եղանակը կոպիտացել է: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել… ցուրտը հաճելի եղանակ չե: 2.Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ամպը լեզուն կուլ է տվել, Հնար չունի որոտալու: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել, Չէ, երևի ձյուն է գալու: 3.Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Կարդալիս՝ շղարշի-Այդ գործվածքից պատրաստված երեսի քող: ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում, Ես տեսնում եմ դեղին,կապույտ և նարնջագույն բ) ի՞նչ ձայներ ես լսում: Ես բանաստեղծության մեջ լսում եմ , ամպերի գոռոցը , և քամու քաշքշոցը:

Կարծիք ավելացնել

CAPTCHA
Կարծիքը հրապարակելու համար մուտքագրեք գումարը
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.